Human Resources Consulting ISG, s.r.o., personálne poradenstvo Slovensky
English
Utorok 18. 12. 2018
Profil Služby Pozície Medzinárodné
pôsobenie
Kontakt


Nechajte nám Vašu vizitku
        

Chcete byť naším kandidátom na riadiace pozície?
Možno Vás ešte nepoznáme. Nechajte nám prosím Vašu vizitku.
Radi Vás budeme informovať. Garantujeme Vám zachovanie úplnej diskrétnosti.

Vaše údaje
        

Priezvisko: 

Meno: 

Titul: 

Súčastná pozícia: 

Zamestnávateľ: 

* Telefón domov: 

* Telefón práca: 

* Telefón mobil: 

* Vyplňte prosím aspoň jednu z uvedených možností.

E-mail: 


Chceme Vás poznať. Pomôže nám, ak budete pokračovať a vyplníte základný dotazník, alebo nám pošlete v prílohe Vás životopis.

         

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je dobrovoľné. Ich odoslaním vyslovujete súhlas s tým, aby spoločnosť ISG registrovala Vaše materiály pri zachovaní absolútnej diskrétnosti vo svojej evidencii v súlade s tým spojenou legislatívou.