Human Resources Consulting ISG, s.r.o., personálne poradenstvo Slovensky
English
Utorok 18. 12. 2018
Profil Služby Pozície Medzinárodné
pôsobenie
Kontakt


ISG, s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny poradenských spoločností v strednej a východnej Európe a partnerom prestížnej siete spoločnosti pôsobiacich v oblasti executive search SearchNet International, s partnermi v západnej Európe, Severnej i Južnej Amerike, Ázii a Austrálii.