Human Resources Consulting ISG, s.r.o., personálne poradenstvo Slovensky
English
Utorok 18. 12. 2018
Profil Služby Pozície Medzinárodné
pôsobenie
Kontakt


O spoločnosti
ISG spol. s r.o. zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu za podpory materskej spoločnosti z Viedne v roku 1991. V dnešnej dobe patríme k zavedeným a stabilným spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu v oblasti personálneho poradenstva. Za dynamický rozvoj a úspech našej spoločnosti vďačíme našim zákazníkom z oblastí obchodu, výroby, financií, telekomunikácií.
Medzi našich zákazníkov patria predovšetkým renomované medzinárodné spoločnosti pôsobiace na našom trhu, uprednostňujúce profesionálny prístup a kvalitné služby. V posledných rokoch zaznamenávame aj záujem z radov úspešných slovenských spoločností, ktoré prikladajú kvalitnému výberu spolupracovníkov rozhodujúci význam z hľadiska súčasnej a budúcej prosperity.

ISG spol. s.r.o., Bratislava je sesterskou spoločnosťou poprednej rakúskej personálno poradenskej spoločnosti ISG Personalsuche- und auswahl GmbH. Naše sesterské firmy v krajinách východnej Európy tvoria v súčasnosti odbornú poradenskú skupinu a patria medzi uznávané medzinárodné spoločnosti so stabilným postavením v metropolách strednej a východnej Európy. Ako partner prestížnej poradenskej skupiny SearchNet International, združujúcej popredné svetové spoločnosti pôsobiace v oblasti executive search máme možnosť získavať informácie o aktuálnych svetových trendoch v oblasti poradenstva a aplikovať ich aj u našich slovenských klientov. Sme presvedčení, že kľúčom k úspechu každej spoločnosti je ľudský faktor.

V našej činnosti spájame overené know-how našej rakúskej materskej spoločnosti a veľmi dobrú znalosťou špecifík slovenského trhu tak, aby sme podporili Váš úspech. Naše poradenstvo je vysoko profesionálne a diskrétne, striktne dodržiavame všetky zásady profesionálnej etiky.

Súčasné náročné trhové prostredie si žiada flexibilné, dynamické a kreatívne osobnosti. Z toho vyplýva aj potreba ďalšieho profesného a osobného rozvoja zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia. A práve tu ponúkame ucelený program rozvoja osobnosti osvedčený v mnohých krajinách sveta.

Významnou výhodou budúceho úspešného podniku je súčasná investícia do rozvoja osobnosti a profesnej zdatnosti zamestnancov. Ako Váš partner identifikujeme Vaše potreby v personálnej oblasti, metodicky stanovíme efektívne postupy riešenia a zabezpečíme ich realizáciu.