Human Resources Consulting ISG, s.r.o., personálne poradenstvo Slovensky
English
Utorok 18. 12. 2018
Profil Služby Pozície Medzinárodné
pôsobenie
Kontakt


VYHĽADÁVANIE A VÝBER PRACOVNÍKOV

PRÍPRAVNÁ FÁZA

 • analýza požiadaviek a prostredia v podniku
 • vypracovanie požadovaného profilu hľadanej pozície
 • zhromaždenie údajov a informácií o pozícii, funkcii, odbore, odvetví, ... produkte, konkurencii, trhu a pod.

FÁZA REALIZÁCIE

 • PRIAMY VÝBER
  • analýza požiadaviek a stanovenie cieľov
  • vypracovanie osobnostného i odborného profilu obsadzovanej pozície
  • zhromaždenie údajov a informácií o produkte, odbore, situácii na trhu, konkurencii, a pod.
  • stanovenie stratégie
  • systematické, cielené oslovenie cieľovej skupiny
  • uskutočňovanie prvých rozhovorov so zainteresovanými kandidátmi na neutrálnom mieste
  • zaistenie referencií
  • predloženie dôverných správ o vhodných kandidátov
  • prezentácia vybraných uchádzačov
  • poradenská podpora až do podpisu zmluvy
  • poradneská podpora počas prvých dvanástich mesiacov podľa priania zákazníka
 • VÝBER PROSTREDNÍCTVOM INZERCIE
  • analýza požiadaviek a cieľov
  • vypracovanie osobnostného i odborného profilu obsadzovanej pozície
  • zverejnenie personálneho inzerátu a jeho administrácia
  • telefonický servis a kompletný písomný styk s uchádzačmi
  • predvýber kandidátov
  • štrukturované pohovory s kandidátmi realizované skúsenými poradcami našej firmy
  • zoznam úzkeho okruhu vhodných kandidátov
  • zaistenie referencií
  • vypracovanie dôverných správ o vybratých kandidátoch
  • predstavenie vhodných kandidátov
  • poradenská podpora až do podpisu zmluvy
 • KOMBINOVANÝ VÝBER
  • metodické stanovenie koncepcie výberu
  • zverejnenie personálneho inzerátu a jeho administrácia
  • paralelne prebiehajúca identifikácia a systémové priame oslovovanie cieľovej skupiny
  • telefonický servis a kompletný písomný styk s uchádzačni
  • predvýber kandidátov a pohovory s kandidátmi
  • zaistenie referencií
  • vypracovanie dôverných posudkov
  • predstavenie vhodných kandidátov
  • poradenská podpora až do podpisu zmluvy